Nematytas Nekrošius. Žuvėdra

Nematytas Nekrošius. Žuvėdra

1999 ir 2000 m. Eimuntas Nekrošius pirmą kartą pakviečiamas vesti meistriškumo kursus tarptautinei jaunų profesionalių aktorių grupei. Šiuos kursus, pavadintus „École des Maîtres“ („Meistrų mokykla“ debiutavo 1990 m., kursai vyksta kasmet iki šiandien), sumanė grasusis italų teatro kritikas Franco Quadri, pasiūlęs lietuvių režisieriui išbandyti save kaip pedagogą. 1999 m. rugpjūčio 1–16 d. Nekrošius, dalyvaujant ir Daliai Tamulevičiūtei, nedideliame Italijos miestelyje Faganjoje (Fagagna), su italų ir prancūzų aktoriais dirba su Michailo Bulgakovo „Meistru ir Margarita“ .

2000 m. Nekrošius veda meistriškumo kursus 22 jauniems aktoriams. Šįkart jis pasirenka Antono Čechovo „Žuvėdrą“. Režisieriui talkina scenografas Marius Nekrošius. Kursus sudaro dvi sesijos – itališkoji, vykusi Faganjoje, ir prancūziškoji, vykusi Limože. Per trumpą laiką gimsta pilnavertis spektaklis italų ir prancūzų kalbomis. Rugsėjį „Žuvėdra“ parodoma Limože frankofoniškų teatrų festivalyje, vėliau suvaidinama Lježo „Cité“ teatre, na o vasaros pabaigoje spektaklis persikelia į Romos Teatro „Quirino“.

„Šios ‚Žuvėdros‘ ašis yra švytinti Nina, įprastai vaizduojama kaip melancholiškas personažas ir auka. Žiūrovai įtraukiami į stiprius veikėjų tarpusavio santykius, žvilgsnių ir dialogų kaskadas. Kaip dažnai nutinka Nekrošiaus teatre, – dekoracijos supaprastintos iki simbolio – vandens kibirai, scena, medžio šaka. Tačiau stebuklas čia yra jo vadovaujamų aktorių veržlumas ir žmogiško jautrumo laipsniai“, – rašė kritika, pristatydama spektaklį „Quirino“ teatre.

Apie “Žuvėdros” kūrimo aplinkybes kalbėsimės su teatrologe Rasa Vasinauskaite, vertėja Birute Michelini, scenografu Mariumi Nekrošiumi.

Renginio pradžia – 19 val.

Renginio trukmė – apie 2 val.