Pranešimas apie viešosios įstaigos "Teatras Meno fortas" likvidavimą

Duomenys apie likviduojamą įstaigą:

1) Viešosios įstaigos teisinė forma ir pavadinimas – viešoji įstaiga “Teatras Meno fortas”;
2) Viešosios įstaigos buveinė – Bernardinų g. 8, 01124 Vilnius, Lietuvos Respublika;
3) Viešosios įstaigos kodas – 224248390;
4) Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie likviduojamą viešąją įstaigą – Juridinių asmenų registras;
5) Sprendimo likviduoti viešąją įstaigą priėmimo data – 2023 m. sausio 30 d. (įsigaliojimas 2023 m. kovo 31 d.).

Likvidavimo procedūros vykdymo pradžia – 2023 m. birželio 29 d.

Viešosios įstaigos likvidatorius: Audrius Jankauskas, mail@menofortas.lt, tel. +370 68525894.

Teatras “Meno fortas”

Eimunto Nekrošiaus spektaklių pristatymas Lietuvos ir užsienio publikai.